Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua ủy thác

Thứ Ba, 06/10/2015, 10:19 GMT+7

Ký hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác, đơn vị nhận ủy thác xuất hóa đơn trả hàng với giá trị hàng hóa theo tỷ giá tính thuế trên tờ khai.

Công ty tôi có ký Hợp đồng ủy thác với Công ty TNHH XNK khác (là đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác). Hợp đồng ủy thác là USD, có quy ra VNĐ (theo tỷ giá tạm tính). Công ty tôi thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài theo tỷ giá của ngân hàng thương mại tại thời điểm thanh toán. Công ty nhận nhập khẩu ủy thác xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác như sau: Giá trị hàng hóa theo tỷ giá tính thuế trên tờ khai. Thuế GTGT là số thuế thực nộp trên tờ khai hải quan. Khi đó phát sinh tiền chênh lệch tỷ giá thanh toán so với tỷ giá trên tờ khai. Công ty nhận nhập khẩu ủy thác thể hiện giá trị chênh lệch đó ở bản thanh lý hợp đồng.


Xin hỏi:
1. Công ty nhận nhập khẩu ủy thác xuất giá trị hàng theo tỷ giá trên tờ khai như vậy đúng hay sai?
2. Nội dung Bản Thanh lý hợp đồng như trên có đủ là căn cứ để công ty tôi hạch toán chi phí chênh lệch tỷ giá vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?


Trả lời:


Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.
- Tại Khoản 6 Điều 3
- Tại Khoản 9 Điều 7


Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2014, Cty ký hợp đồng ủy thác với Cty khác để nhập khẩu hàng hóa và thanh toán bằng đồng Đô la Mỹ (USD) thì khi Cty đối tác trả hàng nhập khẩu ủy thác phải xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn. Trường hợp có phát sinh chênh lệch tỷ giá thì đơn vị xác định để ghi nhận theo Khoản 9 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.


Từ 01/1/2015, trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của BTC tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn về Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua ủy thác

Tags: Hướng dẫn, hóa đơn, hàng hóa xuất nhập khẩu, ủy thác
UyThac.com / Kế toán XNK ủy thác
Tags: Hướng dẫn, hóa đơn, hàng hóa xuất nhập khẩu, ủy thác
UyThac.com / Kế toán XNK ủy thác