Hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% không?

Đã xem: 1,881
Hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% không?Tại công văn số 1174/TCT-CS ngày 1/4/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 07/GLVN- 2009 ngày 26/02/2009 của công ty TNHH Gollas Việt Nam về thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa ủy thác gia công suất khẩu:Tại điểm 1 mục II phần B thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 265/12/2008 của Bộ Tài

Hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% không?

Tại công văn số 1174/TCT-CS ngày 1/4/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 07/GLVN- 2009 ngày 26/02/2009 của công ty TNHH Gollas Việt Nam về thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa ủy thác gia công suất khẩu:

Tại điểm 1 mục II phần B thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 265/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn: “ Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu…”

Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài kể cả ủy thác xuất khẩu;

- Hàng hóa, bán vào thu phí quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

- Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại :

Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoat động mua, bán, gia công hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài………
Hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua,bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.
Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.”
Căn cứ hướng dẫn trên, hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu không được coi là trường hợp xuất khẩu theo quy định của pháp luật thương mại.Trường hợp cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài nhưng sau đó ký hợp đồng giao lại cho cơ sở khác ở trong nước gia công thì khi xuất trả hàng, cơ sở trong nước nhận gia công xuất hóa đơn GTGT theo thuế xuất của mặt hàng nhận gia công cho cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài. Cơ sở ký hợp đồng trực tiếp với nước ngoài khi xuất khẩu hàng gia công cho nước ngoài nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% không?

Đăng bởi Minh Thiện 1881

Chuyên mục: Kế toán XNK ủy thác

Tin nổi bật Kế toán XNK ủy thác

Ủy thác, ủy thác nhập khẩu, hàng nhập khẩu ủy thác, kế toán xuất nhập khẩu ủy thác, hạch toán nhập khẩu ủy thác