Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác
Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác
1. Chứng từ kế toán sử dụng- Theo chế độ hiện hành, bên uỷ thác nhập khẩu giao quyền nhập khẩu hàng hoá cho bên nhận uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá. Bên nhận uỷ thác nhập khẩu thực hiện dịch vụ nhận uỷ thác nhập khẩu hàng hoá, chịu trách nhiệm kê khai và nộp các loại thuế...
Xuất hóa đơn đối với trường hợp ủy thác xuất nhập khẩu
Xuất hóa đơn đối với trường hợp ủy thác xuất nhập khẩu
Có rất nhiều doanh nghiệp không mở được tờ khai hải quan nên doanh nghiệp phải ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa. Vậy khi doanh nghiệp ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn không? Và nếu có thì xuất hóa đơn như thế nào? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ1. Quy định về hóa đơn,...
Hóa đơn ủy thác xuất khẩu
Hóa đơn ủy thác xuất khẩu
Hỏi : Công ty chúng tôi là đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu hàng hóa (trực tiếp ký hợp đồng với bên nước ngoài). Xin cho đơn vị tôi hỏi sau khi bên nước ngoài nhận hàng thì bên nhận ủy thác xuất khẩu có phải xuất hóa đơn cho phía nước ngoài ko? Nếu có, đơn vị có được hạch toán vào doanh thu của đơn vị...
Tin tức Hóa đơn chứng từ và kê khai thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác
Tin tức Hóa đơn chứng từ và kê khai thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác
Xuất nhập khẩu uỷ thác là hoạt động dịch vụ thương mại dưới hình thức thuê và nhận làm dịch vụ xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa. Hoạt động này được thực hiện trên cơ sở hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc nhập khẩu giữa các doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật. Bên nhận uỷ thác thực...
Hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% không?
Hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% không?
Hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% không?Tại công văn số 1174/TCT-CS ngày 1/4/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 07/GLVN- 2009 ngày 26/02/2009 của công ty TNHH Gollas Việt Nam về thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa ủy thác gia công suất khẩu:Tại điểm...
Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua ủy thác
Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua ủy thác
Ký hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác, đơn vị nhận ủy thác xuất hóa đơn trả hàng với giá trị hàng hóa theo tỷ giá tính thuế trên tờ khai. Công ty tôi có ký Hợp đồng ủy thác với Công ty TNHH XNK khác (là đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác). Hợp đồng ủy thác là USD, có quy ra VNĐ (theo tỷ giá tạm tính)....
Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác
Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác
1. Những vấn đề chung về xuất khẩu uỷ thác hàng hóa.Xuất nhập khẩu không phải là ngành nghề kinh doanh nên khi ĐKKD doanh nghiệp không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu . Khi doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thì chỉ cần kê khai đăng ký thông tin đăng ký thuế là...
Vai trò và ý nghĩa của xuất nhập khẩu uỷ thác
Vai trò và ý nghĩa của xuất nhập khẩu uỷ thác
Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu có thể tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa theo phương thức trực tiếp là phương thức kinh doanh mà trong đó đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có thể trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng với nước ngoài, trực tiếp giao, nhận hàng và thanh toán...
Lưu ý đối với hoạt động ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
Lưu ý đối với hoạt động ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
Uỷ thác xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá là hoạt động thường xảy ra tranh chấp giữa bên uỷ thác và bên nhận uỷ thác. Doanh nghiệp cần lưu ý khi thoả thuận hợp đồng, lựa chọn đối tác và một số trường hợp phát sinh để bảo vệ quyền lợi của chính mình.Hoạt động ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (sau...
Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu uỷ thác hàng hóa
Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu uỷ thác hàng hóa
1. Những vấn đề chung về xuất khẩu uỷ thác hàng hóa.Theo chế độ hiện hành, bên uỷ thác xuất khẩu khi giao hàng cho bên nhận ủy thác phải lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ. Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của hải quan. Căn cứ vào các chứng từ đối...
Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác
Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác
1. Chứng từ kế toán sử dụngTheo chế độ hiện hành, bên uỷ thác nhập khẩu giao quyền nhập khẩu hàng hoá cho bên nhận uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá. Bên nhận uỷ thác nhập khẩu thực hiện dịch vụ nhận uỷ thác nhập khẩu hàng hoá, chịu trách nhiệm kê khai và nộp các loại thuế của...