Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Đã xem: 1,795
Một số vấn đề về Ủy thác mua bán hàng hóaỦy thác mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại. Hình thức ủy thác mua bán hàng hóa được sử dụng trong trường hợp một doanh nghiệp muốn xuất, nhập khẩu hàng hóa nhưng không có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa; hoặc doanh nghiệp đó muốn sử dụng dịch vụ trọn gói của một doanh nghiệp

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC MUA BÁN HÀNG HÓA

Một số vấn đề về Ủy thác mua bán hàng hóa

Ủy thác mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại. Hình thức ủy thác mua bán hàng hóa được sử dụng trong trường hợp một doanh nghiệp muốn xuất, nhập khẩu hàng hóa nhưng không có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa; hoặc doanh nghiệp đó muốn sử dụng dịch vụ trọn gói của một doanh nghiệp chuyên thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm tiết kiệm thời gian, tránh các thủ tục phiền hà. Khi tham gia vào giao dịch ủy thác thương mại, doanh nghiệp cần chú ý các vấn đề sau để tránh các rủi ro, tranh chấp có thể phát sinh sau này.1. Chủ thể của giao dịch ủy thác.

- Bên Ủy thác: Là thương nhân hoặc không phải là thương nhân. Theo quy định của Luật thương mại Việt Nam, thương nhân là những người phải có đăng ký kinh doanh. Vậy, Bên ủy thác có thể có đăng ký kinh doanh hoặc không có đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp không có đăng ký kinh doanh phải có giấy phép kinh doanh XNK. Ngoài ra thỏa mãn điều kiện: (i) Có hạn ngạch hoặc chỉ tiêu xuất khẩu, nhập khẩu, nếu uỷ thác xuất khẩu những hàng hoá thuộc hạn ngạch hoặc kế hoạch định hướng; (ii) Được cơ quan chuyên ngành đồng ý bằng văn bản đối với những mặt hàng xuất nhập khẩu chuyên ngành.

- Bên Nhận ủy thác: (i) Là thương nhân (có đăng ký kinh doanh); (ii) được phép kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hóa được ủy thác.

Do vậy, trước khi ký kết Hợp đồng ủy thác, Bên Ủy thác cần tìm hiểu kỹ Bên Nhận ủy thác có được kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa mà mình dự định ủy thác hay không.

2. Bản chất pháp lý của Ủy thác.

Bên Nhận ủy thác giao dịch với Bên thứ ba với danh nghĩa của chính mình, độc lập với Bên Ủy thác. Bên Nhận ủy thác thực hiện việc ký kết Hợp đồng mua/ bán với Bên thứ ba và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp từ Hợp đồng mua/bán đã ký giữa Bên Nhận ủy thác và Bên thứ ba, Bên Ủy thác không phải chịu bất cứ sự liên đới ràng buộc nào.

3. Ủy thác lại cho bên thứ ba, nhận ủy thác của nhiều bên.

- Bên Nhận ủy thác chỉ được ủy thác lại cho bên thứ ba nếu được sự đồng ý của Bên Ủy thác.

Để tránh việc phiền hà khi quy trách nhiệm, chúng tôi khuyên doanh nghiệp không nên đồng ý để Bên Nhận ủy thác được ủy thác lại cho bên thứ ba.

- Bên ủy thác được nhận ủy thác của nhiều bên khác.

4. Hợp đồng ủy thác.

Hợp đồng ủy thác được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Bên Ủy thác sẽ chịu ràng buộc trách nhiệm với Bên Nhận ủy thác theo Hợp đồng ủy thác (và ngược lại).

5. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy thác.

Quyền của Bên Ủy thác:

- Yêu cầu Bên Nhận ủy thác thông đầy đủ về tình hình thực hiện Hợp đồng ủy thác.

- Không chịu trách nhiệm trong trường hợp Bên Nhận ủy thác vi phạm pháp luật, trừ trường hợp nguyên nhân là Bên Ủy thác gây ra hoặc các bên cố ý làm trái pháp luật.

Nghĩa vụ của Bên Ủy thác:

Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện Hợp đồng ủy thác.

- Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác.

- Giao tiền, hàng đúng thỏa thuận.

- Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân là do Bên Ủy thác gây ra hoặc các bên cố ý làm trái pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của Bên Nhận Ủy thác.

Quyền của Nhận Bên Ủy thác:

- Yêu cầu Bên Uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện Hợp đồng uỷ thác;

- Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác;

- Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho Bên Uỷ thác.

Nghĩa vụ của Bên Nhận uỷ thác

- Thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận;

- Thông báo cho Bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng uỷ thác;

- Thực hiện các chỉ dẫn của Bên uỷ thác phù hợp với thoả thuận;

- Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện Hợp đồng uỷ thác;

- Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng uỷ thác;

- Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;

- Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của Bên Ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Đăng bởi Minh Thiện 1795

Chuyên mục: Ủy thác mua bán

Tin nổi bật Ủy thác mua bán

Ủy thác, ủy thác nhập khẩu, hàng nhập khẩu ủy thác, kế toán xuất nhập khẩu ủy thác, hạch toán nhập khẩu ủy thác