Phân tích hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Đã xem: 2,466
Khái niệm,đặc điểm về ủy thác mua bán hàng hóa 1.1. Khái niệm: - Ủy thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao ủy thác (Đ 155/LTM)- Là hoạt động thương mại theo sự ủy

Khái niệm,đặc điểm về ủy thác mua bán hàng hóa

1.1. Khái niệm:

- Ủy thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao ủy thác (Đ 155/LTM)- Là hoạt động thương mại theo sự ủy nhiệm và vì lợi ích của người khác để được hưởng thù lao.

Đặc điểm

- Bên nhận ủy thác nhân danh chính mình trong hoạt động thương mại, nghĩa là khi có tranh chấp thì khách hàng sẽ khiếu nại trực tiếp với bên nhận ủy thác, khách hàng không có quyền đòi bồi thường trực tiếp với bên ủy thác. Các thiệt hại nếu có sẽ do bên nhận ủy thác khiếu nại với bên ủy thác.

- Là hành vi thương mại trung gian nhưng bên nhận ủy thác trực tiếp ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng.Ví dụ: Nokia ủy thác cho FPT bán điện thoại di động vào VN, khi có khiếm khuyết khách hàng chỉ có quyền khiếu nại với FPT-Theo điều 158-luật thương mại thì: Tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp đều có thể được uỷ thác mua bán.

Phân tích hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa2.1 Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

2.1.1 Khái niệm

Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa là hình thức pháp lý của hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa.Theo luật thương mại điều 160 đã quy định hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị tương đương.

2.1.2 Chủ thể

-Chủ thể uỷ thác mua ,bán hàng hóa: Tất cả các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh trong nước và hoặc giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu đều được uỷ thác trao đổi, mua bán hàng hóa.

- Bên ủy thác mua bán hàng hóa (Đ157) là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận ủy thác thực hiện mua bán hàng hóa theo yêu cầu của mình và phải trả thù lao ủy thác.- Bên nhận ủy thác mua bán hàng hóa (Đ156) là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hóa được ủy thác và thực hiện việc mua bán hàng hóa theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác.

-Chủ thể nhận uỷ thác mua bán hàng hoá: Tất cả các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh mua bán đều được phép nhận uỷ thác2.1.3 Điều kiện của chủ thể xuất uỷ thác .

-Đối với bên uỷ thác:

+Có giấy phép kinh doanh trong nước và hoặc có giấy phép kinh doanh.

+Có hạn ngạch hoặc có chỉ tiêu kinh doanh, nếu uỷ thác mua bán những hàng hoá thuộc hạn ngạch hoặc chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã duyệt đối với các mặt hàng có liên quan đến cân đối lớn của nền kinh tế quan đến cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân.

Trường hợp cần thiết Bộ thương mại có văn bản cho doanh nghiệp được uỷ thác theo hạn ngạch hoặc có chỉ tiêu kế hoạch đã giao cho bên nhận uỷ thác.

+Được cơ quan chuyên ngành đồng ý bằng văn bản đối với những mặt hàng chuyên ngành.

+Có khả năng thanh toán hàng hoá uỷ thác.

- Đối với bên nhận uỷ thác :

+Có giấy phép kinhh doanh.

+Có ngành hàng phù hợp với hàng hoá uỷ thác.

2.1.3 . Phạm vi hoạt động uỷ thác .

-Uỷ thác và nhận uỷ thác những mặt hàng không thuộc diện Nhà nước cấm kinh doanh, mua bán.

-Bên uỷ thác chỉ được uỷ thác những mặt hàng nằm trong phạm vi kinh doanh đã đựợc quy định trong giấy phép kinh doanh trong nước, hoặc trong giấy phép kinh doanh.

Tóm lại:

+Các bên tham gia hoạt động uỷ thác phải nghiêm chỉnh thực hiện những quy định của hợp đồng uỷ thác do các bên tham gia đã ký kết. Vi phạm những quy định trong hợp đồng tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật và các quy định hiện hành.

+Mọi tranh chấp giữa các bên ký kết hợp sẽ do các bên thương lượng hoà giải để giải quyết, nếu thương lượng không đi đến kết quả thì sẽ đưa ra Toà kinh tế, phán quyết của toà án là kết luận cuối cùng bắt buộc các bên phải thì hành.

Đăng bởi Trúc Phương 2466

Chuyên mục: Ủy thác mua bán

Tin nổi bật Ủy thác mua bán

Ủy thác, ủy thác nhập khẩu, hàng nhập khẩu ủy thác, kế toán xuất nhập khẩu ủy thác, hạch toán nhập khẩu ủy thác