Vai trò và ý nghĩa của xuất nhập khẩu uỷ thác

Thứ Ba, 06/10/2015, 10:14 GMT+7

Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu có thể tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa theo phương thức trực tiếp là phương thức kinh doanh mà trong đó đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có thể trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng với nước ngoài, trực tiếp giao, nhận hàng và thanh toán tiền hàng hoặc tiến hành xuất nhập khẩu theo phương thức uỷ thác là phương thức kinh doanh mà trong đó đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu không đứng ra trực tiếp đàm phán với nước ngoài mà phải nhờ qua một đơn vị xuất nhập khẩu có uy tín thực hiện hoạt động nhập khẩu hoặc xuất khẩu cho mình.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn xuất nhập khẩu trực tiếp hoặc xuất nhập khẩu uỷ thác hoặc kết hợp cả trực tiếp và ủy thác. Thông thường, phương thức trực tiếp được sử dụng khi doanh nghiệp có đủ khả năng tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng, am hiểu đối tác và am hiểu thị trường cũng như mặt hàng xuất nhập khẩu. Ngược lại nếu chưa thật sự am hiểu thị trường hay bạn hàng mới với những mặt hàng mới hoặc chưa đủ khả năng tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu doanh nghiệp có thể tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa theo phương thức ủy thác.

Như vậy, hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác là một trong những hoạt động quan trọng và chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu.

Đặc điểm hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác là có hai bên tham gia trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên giao ủy thác xuất nhập khẩu (bên uỷ thác): là bên có đủ điều kiện mua hoặc bán hàng xuất nhập khẩu.
Bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu (bên nhận uỷ thác): là bên đứng ra thay mặt bên ủy thác ký kết hợp đồng với bên nước ngoài. Hợp đồng này được thực hiện thông qua hợp đồng uỷ thác và chịu sự điều chỉnh của luật kinh doanh trong nước. Bên nhận uỷ thác sau khi ký kết hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu sẽ đóng vai trò là một bên của hợp đồng mua bán ngoại thương. Do vậy bên nhận ủy thác sẽ phải chịu sự điều chỉnh về mặt pháp lý của luật kinh doanh trong nước, luật kinh doanh của bên đối tác và luật buôn bán quốc tế.
Theo phương thức kinh doanh xuất nhập khẩu uỷ thác, doanh nghiệp giao ủy thác giữ vai trò là người sử dụng dịch vụ, còn doanh nghiệp nhận ủy thác lại giữ vai trò là người cung cấp dịch vụ, hưởng hoa hồng theo sự thoả thuận giữa hai bên ký trong hợp đồng uỷ thác.

Vai trò và ý nghĩa của xuất nhập khẩu uỷ thác

Tags: Vai trò, ý nghĩa, xuất nhập khẩu uỷ thác
UyThac.com / Kế toán XNK ủy thác
Tags: Vai trò, ý nghĩa, xuất nhập khẩu uỷ thác
UyThac.com / Kế toán XNK ủy thác